<div align="center"> <h1>18 Gdańska Drużyna Harcerska</h1> <h3>Jest to strona poświęcona całkowicie 18 Gdańskiej Drużynie Harcerskiej CZARNI im. Zawiszy Czarnego z Garbowa</h3> <p>ZHP 18 GDH CZARNI ZAWISZA CZARNY Z GARBOWA ZWIĄZEK DRUŻYNA HARCERSTWO STOWARZYSZENIA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.gdansk.zhp.pl/jed/burza" rel="nofollow">www.gdansk.zhp.pl/jed/burza</a></p> </div>